Rasadnik Šuša | 063 190 10 46 | Sremskog fronta bb, Sombor

polegli-etinar-plavi-juniperus-horizontalis-blue-carpet.jpg
POLEGLI ČETINAR PLAVI (JUNIPERUS HORIZONTALIS "BLUE CARPET")
Veoma zahvalna vrsta plavičaste boje.O dlična je za kombinaciju sa ostalim višljim četinarima i za pokrivanje tla.

Ima nisku poleglu formu i grane idu paralelno sa zemljom.

Visinu dostiže do 20cm.
Cena 400-800 dinara